Transport med mindre CO2 – men stadig skide skægt

Formål: Vi ønsker at give borgerne mulighed for:

  • At tilegne sig viden om biler drevet af andre energikilder end fossile brændstoffer.
    – Hvor er udviklingen med el-biler og hybridbiler?
    –Er det miljømæssigt bedst med el-biler?
    – Er produktionen af el-biler CO2-mæssig belastende?
    Og  lignende spørgsmål.
  • Fysisk at afprøve transportformer baseret på andre energikilder: Batteridrevne biler, hybridbiler, el-cykler og løbehjul og gerne brintbaserede biler.

Udførsel: 

Arrangementet løber af stablen på Kulturcenter Mariehøj.
Der vil være en række foredrag fx af personer fra universiteterne vedr. batteriteknologiers udvikling, producenter af el-standere, forskere i elbiler etc.

Deltagerne kan deltage i foredragene og stille spørgsmål og besøge de stande, som de forskellige forhandlere/producenter har stillet op på P-Pladsen.

Hvis du vil være med til at arrangere dagen, så skriv en besked på: verdensmaalihverdagsliv@gmail.com