Transport med mindre CO2 – men stadig skide skægt

Formål: Vi ønsker at give borgerne mulighed for:

  • At tilegne sig viden om biler drevet af andre energikilder end fossile brændstoffer. Hvor er udviklingen med el-biler – er det miljømæssigt bedst med el-biler eller er produktionen CO2-mæssig uheldig og lignende spørgsmål.
  • Fysisk at afprøve transportformer baseret på andre energikilder: Batteridrevne biler, cykler og løbehjul samt gerne brintbaserede biler.

Udførsel: 

Lån en offentlig bygning en lørdag  eftermiddag. Arranger en række foredrag fx af personer fra universiteterne vedr. batteriteknologiers udvikling, producenter af el-standere, forskere i elbiler etc.

Deltagerne deltage i foredragene og stille spørgsmål og besøge de stande, som de forskellige forhandlere/producenter har stillet op på P-Pladsen.

Et sådant arrangement skal planlægges i god tid, dels ift. planlægning og bookning af både foredragsholdere og forhandlere og den markedsføring et sådant arrangement vil kræve. Dels ift. de normale brugere af den bygning, der lånes, forplejning, oprydning og rengøring m.m.