Verdensmål i Hverdagsliv er en non-profit forening.

Vi tager udgangspunkt i FNs 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til Verdensmålene samt styrke sammenhængen mellem Verdensmålene og vores handlinger i hverdagen – gøre Verdensmålene til hverdagsmål.

I foreningen kan vi hjælpe og inspirere hinanden og andre med at oversætte Verdensmålene til hverdagshandlinger.

Vi ønsker at iværksætte en række konkrete tiltag, som kan synliggøre og få dialogen og handlekraften i gang i forhold til Verdensmålene.