Verdensmål i Hverdagsliv er en non-profit forening.

Vi tager udgangspunkt i FNs 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til Verdensmålene samt styrke sammenhængen mellem Verdensmålene og vores handlinger i hverdagen – gøre verdensmålene til hverdagsvaner.

I foreningen hjælper og inspirerer vi hinanden og andre med at oversætte verdensmålene til hverdagshandlinger.

Vi iværksætter en række konkrete tiltag, som kan synliggøre og få dialogen og handlekraften i gang i forhold til verdensmålene.