2020-udfordring

I det nye år 2020 kører vi tre runder med udfordringer indenfor verdensmålene. Den første runde er udfordrende men ok overkommelige handlinger i hverdagen. Den anden runde er mere udfordrende, og den tredje runde har et endnu sværere udfordringsniveau.

Som du ved skrev alverdens ledere i 2015 underskrift på de 17 verdensmål. Det er målsætning for verden som helhed.

De kan virke store og måske lidt højtravende. Vi forsøger at omsætte målene til handlinger, som du kan gøre i hverdagen – hverdagsudfordringer som betyder, at du arbejder positivt for opfyldelse af de 17 verdensmål.

Vi har i vores udfordring bevidst fravalgt løsninger, hvor du kan donere penge til et godt formål – fordi vi gerne vil udfordre dig.

Det kan sagtens være en god ide at donere midler til gode formål – men i denne runde med udfordringer er fokus på, hvad du i din hverdag kan gøre anderledes.

Vi opfordrer dig til at læse om verdensmålene og deres delmål på hjemmesiden: www.verdensmaalene.dk

Find vores 2020 udfordringer på Facebook:

https://www.facebook.com/Verdensm%C3%A5l-i-Hverdagsliv-102386971256949/