Generalforsamling den 21. september kl. 20.00 – 21.30

Generalforsamlingen fandt sted i Skolekøkkenet på Skovlyskolen, Borgm. Schneiders Vej 40, Holte

Dagsorden for generalforsamlingen var følgende:
1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning.
3) Godkendelse af regnskab.
4) Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
5) Valg til bestyrelsen.
6) Valg af suppleanter til bestyrelsen.
7) Valg af revisor.
8) Behandling af indkomne forslag.
9) Forslag til aktiviteter i foreningen og hvem vil bidrage.