Generalforsamling den 26. september kl. 19.00 – 21.30

Generalforsamlingen fandt sted i Galleriet på Mantziusgården, Johan Mantziusvej 5A, Birkerød

Dagsorden for generalforsamlingen var følgende:
1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning.
3) Godkendelse af regnskab.
4) Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
5) Valg til bestyrelsen.
6) Valg af suppleanter til bestyrelsen.
7) Valg af revisor.
8) Behandling af indkomne forslag.
9) Forslag til aktiviteter i foreningen og hvem vil bidrage.

Alle medlemmer, der havde betalt kontingent, var stemmeberettigede og kunne opstille til tillidsposter. Referat af generalforsamlingen vil være at finde inden længe.