Natur i Kultur – se, høre, føle, lugte og smage lokale fødevarer fra regenerative fødevareinitiativer

Fra maj og frem til november 2022 iværksætter vi en række lokale forløb, hvor deltagerne ser og har dialog om filmen, Natur i Kultur, besøger lokale regenerative fødevareinitiativer og tilbereder planterig mad.

Vi gennemfører de tre aktiviteter som et sammenhængende forløb, da det vil give mulighed for, at overvejelser, om eget bidrag til et mere bæredygtigt samfund, i højere grad kan rodfæste sig.

Målet er at engagere og skabe debat om vores fødevaresystems bæredygtighed og valg af fødevarer. Projektet giver os erfaring med, om de valgte metoder er effektfulde til at skabe refleksion over og grobund for bæredygtige livsvaner. Projektet er en succes, hvis det også inspirerer andre organisationer til at gennemføre forløb, som kan engagere os i skabe et mere bæredygtigt samfund.

Vi har fået støtte til projektet af Kulturministeriets pulje til lokal folkeoplysning, som administreres af Dansk  Folkeoplysnings Samråd