Folkemødet på Bornholm

Vi deltog med en aktivitet på Verdensmålenes plads – #11 Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Hvordan kan vi skabe fokus og gejst om de ting, vi kan gøre i hverdagen for at være med til at opfylde verdensmålene ved små og store vanebrud i det daglige?

Vi er med på kabeltromlerne….